Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Kajian » Bentuk Bumi Menurut Islam? Bulat Atau Datar?

Bentuk Bumi Menurut Islam? Bulat Atau Datar?

(236 Views) July 27, 2017 2:50 am | Published by | Comments Off on Bentuk Bumi Menurut Islam? Bulat Atau Datar?

Beberapa waktu yang lalu ramai dengan perbincangan bentuk bumi. Apakah bulat atau datar. Dari dulu kita sudah percaya kalau bentuk bumi itu bulat. Semua pelajaran yang kita pelajari di bangku sekolah pun mengajarkan kalau bumi itu bentuknya bulat. Tapi munculnya pemahaman kalau bumi itu datar, yang lebih dikenal dengan pemahaman flat earth. Lalu seperti apa bentuk bumi menurut islam? Dalam islam pun ada beberapa prespektif yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya kita bahas dibawah ini.

Klaim Ijma Tentang Bumi Bulat

Ada beberapa ulama mengatakan bahwa bumi bulat yang berdasarkan klaim ijma. Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah rajimahullah berkata “ Telah berkata Iman Abul Hysain Ibnul Munadi rahimahullah termasuk ulama terkenal dalam pengetahuannya terhadap atsar-atsar dan kitab-kitab besar pada cabang-cabang ilmu agama, yang termasuk dalam thabaqag dari pengikut imam Ahmad : tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa langit itu seperti bola”

Ada banyak sekali klaim ijma yang mendukung pemahaman bumi bulat. Seperti masalah matahari yang mengelilingi bumi, perbedaan waktu siang dan malam di beberapa daerah, gerhana matahari dan lain sebagainya. Tapi klaim ijma ini juga dibantah oleh beberapa ulama. Sehingga menimbulkan pemahaman bumi datar pun bermunculan. Dan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang bentuk bumi menurut islam.

Bantahan Klaim Ijma

Bantahan ini dilakukan oleh Al-Qahthaniy Al-Andakusy, di kitabnya Nuniayah mengatakan “telah berbohong ilmuan dan astronom yang semisal…mereka mengkalim atas ilmu Allah”. “Bumi menurut mereka bulat….mereka bergandengan dengan pendapat ini”. “Bumi menurut ahli ilmu agama adalah datar….dengan dalil yang jelas dari Al-Quran”. Dalam surat Al Ghaasyiyah 20 artinya dan bumi bagaimana ia dihamparkan?”.

Kedua ulama memiliki pendapat dari Al Quran dan As sunnah yang kuat. Saling membantah satu sama lain. Dalil untuk bumi bulat terdapat pada surat Az Zumar ayat 5. Allah berfirman “Dia menutupkan atau menggilirkan (takwrir) malam atas siang dan menutupkan atau menggilirkan siang atas malam” Takwrir disini berarti melingkari atau lingkaran. Dari sini dapat dipastikan kalau bentuk bumi bulat bola yang membuat siang dan malam saling bergantian.

Untuk ulama yang percaya bumi itu datar, berdalil dari surat At Thur ayat 6. Artinya “dan demi baitul ma’mur, dan atap yang ditinggikan (langit) dan laut yang di dalam tanahnya ada api”. Dari dalil tersebut. pro bumi mengatakan bagaimana mungkin bentuk bumi bulat bola sedangkan baitul makmur letaknya sejajar dengan baitullah di mekah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa bentuk bumi bulat atau bundar tidak bisa dipastikan. Bentuk bumi atau bulat tidak berhubungan dengan permasalahan aqidah. Jadi tak perlu diperdebatkan. Apalagi sampai menimbulkan perpecahan dan mengkafirkan orang lain. Sampai saat ini belum ada dalil di al quran atau hadist yang menjelaskan dengan jelas mengenai bentuk bumi menurut islam. Sekian artikel semoga bermanfaat.

bentuk bumi menurut islam tidak bisa dipastikan bulat atau datar karena tidak ada dalil yang jelas.

Comment Closed: Bentuk Bumi Menurut Islam? Bulat Atau Datar?

Sorry, comment are closed for this post.